Визија

Време је основни и необновљиви ресурс. Нема нове прилике за ново детињство и школовање, за “више среће”,  боље околности, лакши успех или квалитетнији живот.

Срећа је обично плод почетних успеха и истрајног рада, а успех је плод навика.

Навике се стичу и граде од детињства. Одрастање – то је формирање навика. Зато о навикама ваља мислити од првог дана.

Срећније и успешније детињство, функционалније родитељство, мудрија и деци кориснија школа – то је наша визија.

Имамо визију:

 • детињства које децу враћа природи и игри која развија потенцијале тела, интелекта и емоција;
 • детињства у којем се машта и памет подједнако користе;
 • детињства у којем забава није једини смисао и разлог да се живи;
 • детињства у којем се мишљење и искуство старијих поштује;
 • одрастања усмереног на развој етике, културе и саосећајности;
 • родитељства у којем се не заборавља да деца треба да се рађају;
 • родитељства у којем се има времена за децу;
 • родитељства које децу припрема за реалне изазове живота и које их не штити од рада, одговорности и стицања личног искуства;
 • родитељства које децу учи да треба да буду достојна онога што желе;
 • родитељства у којем се љубав не купује поклонима;
 • родитељства у којем је дете – дете – биће које се учи животу и разликовању доброг и лошег;
 • школе у коју деца долазе ради себе, а не ради садржаја које треба да усвоје;
 • школе која није само за талентоване и успешне;
 • школе чији темељ нису награде и казне, закони и правилници;
 • школе у којој се прво изучавају смисао живота, етика, култура, доброта, достојанство, истина, заједнички живот, а затим и наука;
 • школе у којој су етика, култура и васпитање равноправни са образовањем;
 • школе у којој деца прво науче да се понашају достојно места и части своје породице;
 • школе у којој се “маштачи” суочавају са последицама својих поступака, у којој свако има свој мир и слободу, и у којој влада васпитање;
 • школе у којој свако дете зна по шта је дошло и шта треба да понесе својој кући;
 • школе у којој се користе методе и средства XXI века;
 • школе у којој су и наставници из XXI века;
 • друштва у којем су животне могућности и вредности доступне сваком ко хоће честито и предано да ради;
 • друштва чији припадници не посежу за оним чега нису достојни;
 • дрштва у којем се срамота зове срамотом, а врлина врлином.