СЕМИНАР “БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ”

Шта јесу, а шта нису, болести зависности, и све оно што наставници треба да знају о овом данас за сваког важном питању, на једном месту.

Програм БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ пружа важне одговоре на читаву лепезу питања у овој све актуелнијој области. Потпуно се уклапа у настојања и активности МПНТР усмерене на заштиту ученика од ризика излагања различитим видовима утицаја који за последицу имају стварање зависности и обуку наставника за адекватно реаговање. Полазници обуке добијају информације и упутства на основу којих се оспособљавају за ефикасно препознавање риззика, могућности реаговања и спровођење превенције.

Програм је био одобрен за школску годину: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Област на коју се програм односи: здравствено васпитање

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

 Аутори и реализатори:

Дипломирани социјални радник Гордана Петровић , П.У. ”Бошко Буха”

др политичких наука Стевица Борковић , Центар за психолошко саветовалиште

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника: 30

Цена по полазнику: 1 950,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предемта – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање одраслих; Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне);

Специфични циљеви програма

– Унапређивање сазнања о болестима зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. – Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности.

– Афирмација здравих стилова живота међу полазницима обуке, децом и ученицима са којима полазници раде.

Каталог програма стручног усавршавања чији је организатор удружење Креативни учитељи, као и форму за информације, контакт и пријављивање, можете пронаћи овде.
logo 9

Komentari

comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *