Момчило Степановић

 

 

 

 

МОМЧИЛО Б. СТЕПАНОВИЋ рођен у селу Крнићу, општина Владимирци 20. X 1964. од оца Борисава и мајке Милунке.  Живи на Новом Београду. Отац два пунолетна мушка детета.

Образовање: ОШ „Јован Цвијић”, Дебрц, Владимирци (1979); Педагошка школа, Шабац (1983); Педагошка академија, Шабац (1985); Учитељски факултет у Ужицу (универзитета у Крагујевцу), смер професор разредне наставе (2005); Учитељски факултет Универзитета у Београду, дипломирани учитељ – мастер (2009). Тема мастер рада – Филолошки и лингвистички рад Александра Белића .

Радно искуство: ОШ „Јован Цвијић”, Дебрц (1987–1988); ОШ „Никола Тесла”, Винча (1988–2016); ОШ „Бановић Страхиња”, Београд (од 2016).

Коаутор уџбеника: Математика 4 Радна свеска из математике за четврти разред, Нови Логос, Београд, 2015.

Аутор чланака: Нова наставна метода Тиха математика, Просветни преглед, 7, 2010; Васпитање и образовање у савременим условима – потребе и перспективе, Нова српска политичка мисао, Посебно издање: Образовање у транзицији, 2, 2011.

Коутор чланака: Да код учитеља свако учи радосно и лако, Учитељ, 78, 2010; Креативна рачунаљка, Образовна технологија, 2, 2014.

Аутор и коаутор акредитованих програма: Награда и казна педагошки избор или нужност (2010/2011−2017/2018); Васпитање и социјализација ученика методика васпитног рада (2012/2013, 2013/2014); Васпитање и социјализација ученика методика формирања једнообразног васпитног окружења у установи (2014/2015, 2015/2016); Интегрисани приступ – целовита припрема деце за школу и учење (2012/2013, 2013/2014); Креативна школица успеха – Момчилов холистички метод (2016/2017, 2017/2018).

Пројекти: Методика васпитног рада – аутор, Удружење „Kреативни учитељи”, Београд (2010 – и даље).

Књижевно стваралаштво: Добротољубље, збирка прича за децу и родитеље, ауторско издање, Београд, 2007; Бисери у пепелу, збирка поезије, ауторско издање, Српски културни клуб, Београд, 2005.

Чланство: Удружење „Креативни учитељи”; МЕНСА Србије.

Функције: председник Управног одбора Удружења „Креативни учитељи”, Београд (од 2010); в.д. директор ОШ „Бановић Страхиња”, Београд (2015); саветник – спољни сарадник, МПНТР РС (од 2017).