Franšiza – “Odrastalica”

Radite li sa decom?

Vodite li predškolsku ustanovu, vrtić ili igraonicu?

Razmišlјate li o prednosti nad konkurencijom?

Razmišljate li o svom preduzetničkom poduhvatu?

Da li je u Vašem mestu neko već pokrenuo “Odrastalicu”?

  • – 1980.-ta: završiš školu, prijaviš se na biro i čekaš svoj posao
  • – 2000.-ta: završiš školu, prijaviš se na biro i tražiš svoj posao
  • – 2020.-ta – završiš školu i “gradiš” svoj posao!

Era kojom dominiraju preduzimlјivi odavno je započela. Iako svaki preduzetnički poduhvat podrazumeva izvesne rizike i napuštanje zone komfora, teško da možemo očekivati bolјe i mirnije sutra ako ne pokušamo da ga izgradimo sami.

Imate li hrabrosti da pokrenete svoj “biznis” i uzmete budućnost u svoje ruke? Jeste li čuli za franšizni model preduzetništva?

 

ranšiza je poslovni model koji pruža mogućnost zakupa prava korišćenja, proizvodnje ili distribucije programa, proizvoda ili usluga.

Franšiza obavezno ima Davaoca i Primaoca. Po pravilu, Davalac raspolaže ekskluzivnim autorskim delom, proizvodom, uslugom ili “brendom”.  Primalac je pravno lice koje ima interes da zakupi pravo upotrebe franšiznog proizvoda u komercijalne svrhe.

Franšiza može biti “teritorijalna” i tada podrazumeva ekskluzivna prava na određenoj geografskoj teritoriji.

Prava i obaveze Davaoca i Primaoca regulišu se Franšiznim ugovorom. Ako franšizni projekat sadrži poverlјive poslovne informacije, a najčešće je tako, pre zaklјučenja ugovora strane zaklјučuju Sporazum ili Ugovor o poverlјivosti.

Franšizni projekat ima smisla samo ako Primaocu obezbeđuje posebnu poziciju na tržištu ili druge prednosti u poslovanju, materijalno-tehničke ili stručne prirode.

Predmet franšize su najčešće autorska dela, edukativni programi, ekskluzivne usluge.

 

Zašto baš naša franšiza?

 

Zato što se radi o programu koji je originalan i koji obezbeđuje najbolju moguću pripremljenost dece za školu – programu koji je kreiran prema potrebama današnje dece!

Program “Odrastalica” je cilјano kreiran kao celovita podrška deci za ono što ih u školi očekuje.

Osnovu programa čini “kinestetičko učenje” koje je do sada neopravdano bilo zapostavlјeno, iako predstavlјa najprirodniji vid učenja u predškolskom i ranoškolskom uzrastu. 

Program je originalan i “pedagoški”, a naši najbolјi promoteri su deca koja su prošla obuku i njihovi roditelјi. 

Ako se odlučite da budete deo našeg preduzetničkog poduhvata možete očekivati veoma povolјne uslove koji ne iziskuju velika početna ulaganja. Naš cilј je da pre svega program učinimo dostupnim što većem broju korisnika radi kojih je sve i nastalo – a to su deca. Takođe, naš cilј je i da pokažemo da je vreme pregazilo tradicionalne pedagoške koncepte, da postoje mogućnosti na koje deca mnogo bolјe reaguju i od kojih imaju više koristi. 

Trenutno – program “Odrastalica” je najviše što roditelјi mogu priuštiti svojim predškolcima u pedagoškom, saznajnom i razvojnom smislu. 

Zato Vas pozivamo na saradnju. Budimo zajedno korak ispred vremena, a Vi budite deo tima koji na ovim prostorima pionirski uvodi “kinestetičko učenje” i “agilnu pedagogiju” u pedagošku praksu. 

Kreativna školica uspeha

Šta podrazumeva franšiza “Odrastalica”?

Kreativna školica uspeha

Franšiza “Odrastalica” podrazumeva ekskluzivno pravo komercijalne upotrebe istoimenog programa pri čemu ekskluzivnost i praktična vrednost programa obezbeđuju poslovnu prednost u odnosu na klasičnu ponudu srodnih programa.

 

Franšizni model podrazumeva pravo samostalnog okuplјanja grupa, organizacije i realizacije obuke.  Pogodan je za zainteresovana pravna lica kojima program može predstavlјati osnovnu ili dopunsku delatnost.

 

Franšiza “Odrastalica” podrazumeva ekskluzivno pravo realizacije istoimenog programa obuke dece predškolskog uzrasta i uzrasta prvog razreda pod uslovima definisanim Ugovorom o franšizi.

Davalac franšize, Autor programa, prenosi na Primaoca pravo da okuplјa decu, organizuje grupe za obuku i vrši obuku u skladu sa ugovorenim uslovima.

Kreativna školica uspeha

Koje uslove mora da zadovolјi Primalac franšize?

Kreativna školica uspeha

Primalac franšize može biti pravno lice registrovano za rad sa decom.

Primalac mora raspolagati adekvatnim prostorom za realizaciju  obuke i mora angažovati kvalifikovana lica za realizatore.

Takođe, mora obezbediti obuku za lica koja su kandidati za realizaciju programa, i ne sme angažovati lica koja nisu prošla obuku i stekla sertifikat.

Kako se realizuje obuka dece?

Obuka se realizuje isklјučivo po nastavnom planu i programu koji određuje Davalac i uz korišćenje originalnog radnog materijala koji takođe obezbeđuje i distribuira Davalac.

Kreativna školica uspeha

Kako do franšize?

Kreativna školica uspeha

Pravno lice zainteresovano za franšizu javlјa se Davaocu radi preuzimanja Franšizne dokumentacije koja je u štampanoj formi.

Opšti deo dokumentacije se može preuzeti bez potpisivanja Sporazuma o poverlјivosti. Pre preuzimanja dokumentacije koja sadrži detalјne opise programa, plan rada i druge poverlјive informacije, neophodno je zaklјučiti Sporazum o poverlјivosti i razmeni poslovnih informacija.

Po prijemu dokumentacije potencijalni Primalac franšize se izjašnjava o odluci u dogovorenom roku.

Kreativna školica uspeha

Ko ima interes da zakupi franšizu?

Interes da zakupe franšizu imaju pre svega privatne predškolske ustanove, ali sve druge organizacije koje pružaju usluge deci, a koje žele da u svojoj poslovnoj ponudi imaju ekskluzivan program edukacije dece predškolskog uzrasta nedostupan u klasičnoj pedagoškoj ponudi.

Interes mogu imati i udruženje, igraonice i druge organizacije ili ustanove koje imaju adekvatane uslove i koje se bave decom predškolskog uzrasta.

Kreativna školica uspeha

Ako imate preduzetnički duh, ako verujete u sebe, svoju preduzimlјivost i nas –  javite se.

Garantujemo da ćete imati na raspolaganju veoma kvalitetan program koji služi svrsi kojoj je namenjen, i koji predstavlјa odličnu investiciju za potencijalne korisnike.

Odgovore na pitanja koja nisu ovde navedena možete potražiti putem neke od kontakt formi datih ispod ovog teksta.

Podaci koje unesete u prijavnu formu vidlјivi su samo administratoru i ne objavlјuju se javno.

Kontakti:

Tel: 064/1357278; 011/2280932

imejl adresa               stlamomcilo@gmail.com

[contact-form][contact-field label=”Ваше име или назив правног лица” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Имејл адреса” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Текст поруке” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]