Социјални развој

Више него икада, успех у животу зависи од социјалних вештина. Иако је питање социјалности старо колико и људска врста, са сваком новом генерацијом оно се изнова мора постављати. Социјалне и комуникационе вештине су основа савременог друштвеног и економског живота. Идемо ка времену када ће формалне компетенције представљати само полазиште, а социјалне компетенције и морални квалитети…

Read More