Уџбеници за децу са потешкоћама у савладавању наставних садржаја


 

МПНТР је обавезало школске библиотеке да свој фонд књига обогате уџбеницима и наставним средствима за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом.

 

Издавачка кућа “Школски сервис Гајић” д.о.о. у сарадњи са Заједницом дефеколога основних и средњих школа Републике Србије припремила је уџбенике за основну школу намењене ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

 

Ови уџбеници су препоручени од стране МПНТР и ЗУОВ-а и биће стручна помоћ наставницима, алат у рукама дефектолoга, путоказ родитељима, а ученицима материјал прилагођен њиховим могућностима.


Уџбеници су циљано писани и пројекат траје већ пет година. Књиге су намењене деци која савладавају план и програм по ИОП-у, без обзира на то да ли су у редовним школама или школама за ученике с посебним потребама.

Уџбеници прате прописани наставни програм, обрађују све наставне садржаје и објашњавају све кључне појмове.

Користећи такав уџбеник ученик који ради по ИОП-у прати наставно градиво заједно са свим ученицима у одељењу, али тако да решава њему примерене задатке.

Ови уџбеници ће деци која се школују по ИОП-у омогућити да из школе излазе задовољни и да имају исте услове учења као што имају њихови вршњаци, а наставницима знатно олакшати примену инклузивног приступа образовању.

Уџбеници су радног карактера, а задаци у уџбеницима су дати по нивоима тежине, што је у уџбеницима лако уочљиво.

Најзахтевнији задаци у овим уџбеницима не прелазе основни ниво постигнућа прописан стандардима.

Уџбеници су писани крупнијим словима с повећаним размаком између речи и између редова.

Текст у њима је „лаган за читање“. Посебна пажња је посвећена илустрацијама: једноставне, са контурама, без детаља, јасних боја. Уџбеници су обогаћени прилозима за изрезивање, лепљење, слагање, играње.

Наруџбину можете послати на адресу: knjizarazaiop@gmail.com