Семинар “Рад са презаштићеном децом”


Рад са презаштићеном децом/ученицима  и Рад са презаштићеном децом – онлајн су семинари који нуде решења за проблем који се још увек тешко и ретко препознаје – презаштићеност.

Живимо у времену када више није питање које дете је презаштићено, већ на који начин и колико. Ради се о појави која прети сваком детету, а све је више и презаштићених родитеља, па и колега. 

Презаштићеност се најчешће испољава кроз осећај (нереалне) угрожености. Ради се о здравој али “неснађеној” деци која имају тешкоће у емоционалном и социјалном развоју, или одраслим особама које и себе и друге оптерћују поступцима и визијама не уклапајући се у систем вредности. 

Презаштићеност је стање које се развија под утицајем услова одрастања, и што је најважније, то није дефинитивно стање. Уз мало труда, последице могу да се превазиђу!

Полазници могу да бирају између једнодневне непосредне обуке која доноси 8 бодова и четворонедељне онлајн обуке која доноси 32 бода.                 

Аутори, реализатори и модератори:

      

Предвиђени број учесника у непосредној обуци: 30

Предвиђени број учесника онлајн: 45

СЕМИНАР “ОТВОРИ ВРАТА, СВИ СМО ИСТИ”


“Срећно дете је задовољно дете. Задовољан родитељ је срећан родитељ!” То је изазов који подразумева превазилажење препрека. “ИНКЛУЧИОНИЦА” је учионица могућности, а “План решења” је иновативни приступ раду.

Како препознати дете којем је потребна додатна подршка и успоставити сарадњу са родитељима? Шта родитељи очекују од школе, наставника, друштва… ? Који су кораци у изради педагошког профила ученика (“ААМП” скала) и ИОП-а? Да ли би се ученику какав сте били, допао наставник какав сте постали?

То су нека од питања и изазова којима се бавимо овим програмом.

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Аутори и реа.изатори:

Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић, ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун

Професор разредне наставе, педагошки саветник Мирјана Неоричић, ОШ “Васа Чарапић“, Бели Поток

Мастер дефектолог-соматопед Мина Богдановић, ОШ „Миодраг Матић“, Београд

Магистар психологије Сања Латинчић, ОШ “Стеван Сремац” Добановци (само аутор)

 Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 cати)       

Предвиђени број учесника: 30

Укупна (бруто) цена за групу од 30 полазника: 50 000,оо дин.     

Цена по полазнику: 1 750,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Васпитач у предшколсој установи; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник;

 Општи циљ програма

Професионално оснаживање просветних радника за рад са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и подстицање личног развоја ученика

Специфични циљеви програма

Обука полазника за препознавање потенцијала ученика ком је потребна додатна подршка и рад на унапређењу комуникативних вештина, разумевању и повезивању наставног градива. Упознавање полазника са основама процене узрока понашања ученика и саветима за развијање интерперсоналних односа између ученика различитих способности и склоности. Обука полазника за планирање подршке ученику кроз: израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана, развијање и богаћење сензомоторног и психомоторног искуства, отклањање или ублажавање социјалних препрека кроз когнитивно-бихејвиорално моделовање. Препоруке за рад кроз упознавање полазника са конкретним примерима и ситуацијама. 

Каталог програма чији је организатор удружење Креативни учитељи и форму за комунукацију, питања и пријављивање, можете пронаћи или преузети овде.

СЕМИНАР “НАГРАДА И КАЗНА”


Да ли желите да идете у корак са временом и лакше излазите на крај са изазовима у учионици, да боље разумете различитост и децу?

Да ли заиста желите промените нешто у свом раду или установи?

НАГРАДА И КАЗНА је целовит дводневни програм који полазницима омогућава да упознају и доживе приступ који у пракси већ дуже време даје одличне резултате. Широк спектар обухваћених тема омогућава да сваки полазник може да открије и узме нешто корисно за себе – од педагошко васпитних алата, па до процедура којима се унапређују опште педагошке компетенције.

Све што се програмом нуди потиче из праксе. У питању је проверени концепт на који данашња деца добро реагују, а који у учионицу уводи оно што сваки просветни радник прижељкује – рад са задовољством. До сада је рализовно око 60 обука које су полазници оценили као веома корисне и применљиве у пракси. Ево једног коментара након обуке (школа у Жичи): “… Обука није претерано оптерећена теоријским већ провереним искуственим знањима. Врло користан, употребљив семинар. Реткост у досадашњем искуству похађања семинара…”

Област на коју се програм односи: васпитни рад                            

Компетенција коју предложени програм развија: К 3

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Аутори:

Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановићпедагошки саветник, члан Менсе Србије;

Професор разредне наставе Весна Петровић, самостални педагошки саветник, специјалиста методике ППД-а

Реализатори: Момчило Степановић, Весна Петровић, Невена Лукић, Тања Витас, Слађана Обрадовић, Стефан Степановић, Јасмина Петровић

Трајање програма: 2 дана (укупно време рада: 16 c.)   Предвиђени број учесника: 30

Укупна (бруто) цена са групним попустом (30 полазника): 73 500,оо дин.     Цена по полазнику: 2 950,оо дин. (појединачне пријаве)

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник општеобразовних предемта – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник изборних и факултативних предмета; Васпитач у предшколсој установи; Васпитач у дому ученика; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник);

Специфични циљеви програма

Едукација полазника о актуелним питањима школског васпитања и методама васпитног рада. Обука полазника која обухвата: – јачање васпитних компетенција наставника и установе, – оснаживање за успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу, – подизање нивоа мотивације за спровођење демократских процедура у одељенским колективима, – оспособљавање за припрему, израду иупотребу васпитних алата, “Ученичког дневника” и “Одељенског споразума”, – овладавање иновативном методологијом управљања одељењем заснованом на сарадњи на релацији: наставник – ученици – родитељи – оснаживање за афирмацију различитости, – едукацију о методама и значају адекватног реаговања на најчешће васпитне изазове.

Семинар “Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву”


 

Да ли сте сигурни шта Вас очекује у пројектној натсваи? Имате ли на располагању моделе пројеката које можете користити и прилагођавати? Да ли се осећате спремним/ом да ученике уводите у предузетништво?

Ако је бар један ваш одговор “НЕ” – ово је програм за Вас. Из прве руке добијате сва потребна техничка и оперативна упутства и моделе већ реализованих пројеката.

Увођење пројектне наставе и ученичког предузетништва у нове наставне планове и програме представља почетак приближавања онога што деца раде у школи, са оним што их очекује у животу. Поносни што смо предосетили актуелност теме, нудимо Вам могућност ефикасне и функционалне обуке која отклања недоумице у вези пројектне наставе и ученичког предузетништва.

Област на коју се програм односи: општа питања наставе        

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

Дипломирани учитељ- мастер Санела Крстић , ОШ „ Сава Керковић“, Љиг

Мастер професор језика и књижевности Маријана Тешић, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот

Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић, ОШ “Бановић Страхиња” Београд

Реализатори :  Санела Крстић, Маријана Тешић

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.)

Укупна цена (бруто) за групу од 30 полазника: 47 000,оо дин.    Цена по полазнику: 1 750,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник);

Општи циљ програма

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно-васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Специфични циљеви програма

Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима.

Више информација о пријављивању, каталог у ПДФ формату и форму за контакт можете пронаћи овде.

Семинар “Отворена учионица”


 Oтворена учионицаје програм који развија компетенције за пројектну и амбијенталну наставу. У потпуности покрива захтеве новог плана и програма . Кроз примере и моделе пројеката уводи полазнике у  планирање, реализацију и евалуацију пројектне наставе.  Нуди приступ којим се врата  учионице отварају за сарадњу са родитељима и локалном средином при чему се ствара подстицајна атмосфера за учење и рад.

Сврха обуке је да полазници буду спремни за примену пројектне и амбијенталне наставе у свом окружењу. 

 Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких

знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

Доктор педагошких наука Горан Вилотијевић, Висока школа струковних студија за васпитаче

Професор разредне наставе, педагошки саветник  Даниела Вилотијевић, ОШ „ Бановић Страхиња“

Професор разредне наставе, педагошки саветник Тања Витас, ОШ „Бановић Страхиња“

Реализатори : Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас

 Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 сати)

Укупна (бруто) цена за групу: (30 полазника)  57 000,оо динара           Цена по полазнику: 1950,оо динара           

Предвиђени број учесника: 30

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне н.;Наставник предметне н. – основна школа;Наставник изборних и факултативних предмета;

Специфични циљеви програма

– Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно – васпитног процеса. – Подстицање тимског рада наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; – Оснаживање и обука наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; – Развијање компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима; – Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију и сарадњу; – Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања.

Колеге, слушају ли вас деца?


Колеге, слушају ли вас деца? Да ли вам смета када излажете важну лекцију, а приметите да се група деце у то време фино забавља?

Када нас деца не слушају, а ми управо предајемо важну лекцију, то у нама изазива не само љутњу. Смета нам што не препознају важност тренутка и не преузимају одговорност… Свима позната прича коју “цвркућемо” малте не свакодневно.

Међутим, када одемо на семинар, брзо то заборавимо.

Одлучимо се, на пример, да одемо на семинар који се бави васпитним радом, а очекујемо да добијемо чаробну фолрмулу за ефикасније излагање градива како би нас деца боље слушала…

Чекајте, нешто ту није у реду. Или ми не разумемо децу, или деца не разумеју нас.

Не, није ни то. Изгледа да се веома лоше разумемо.

Када дете дође у школу и очекује да му пре свега буде забавно и лепо, обично томе не придајемо неку пажњу.

Али зашто онда, када одемо на семинар и ми сами очекујемо то исто?

Какву год мудру, истиниту, или “паметну” да чујемо, мало је оних који реагују. Дошло је време у којем мало ко реагује на “обраћање памети”. Већина реагује на “обраћање емоцијама”.

Јесу ли нам медији толико испрали уши за паметну и мудру реч?

Јесмо ли и ми просветари престали да користимо памет и дозволили да реагујемо само на оно што “гађа” наше емоције?

Е, сада, доста је било шале и ироније. Ситуација је озбиљна. Нешто озбиљно се догађа!

Памет постаје непотребна! Мудрост такође! Наука још и више! 

Мора ли све у животу да буде режирано? Да ли семинари на којима треба да размењујемо искуства и идеје треба да буду позоришне представе да бисмо веровали у оно о чему се говори? Зар нам више није довољно да нам неко каже или предложи решење за одређени проблем?

На жалост, више ни чаробни штап није довољан.

Ми ни у шта више не верујемо, чак ни у науку којом нам пуне уши још од детињства. Подлегли смо утицају новог идола. Он се зове ЗАБАВА! Само оно што је забавно – то је лепо. Оно што је паметно – то је обично досадно.

Шта ће нам “памет” – забава је једноставнија за употребу!

Одрасли смо, хајде и то да прихватимо. Али, ако себи то дозвољавамо, зашто онда не прихватимо да и деца имају право на такав став и однос према школи!

На жалост, школа никада није имала за циљ да децу научи да мисле. Њен циљ је знање којим се купује оцена, а не знање које учи животу и смислу.

Од недавно, на семинарима, било да сам полазник или реализатор, обраћам посебну пажњу на реакције полазника. Просто је невероватно како брзо постанемо деца и радимо све оно што покушавамо да сузбијемо код деце! Знам, тешке су ове речи, али и истуините су.

Сада долази оно најстрашније – док не нађемо снаге да разумемо себе, нећемо успети да разумемо децу!

Ако Живот буја у нама и не да нам мира да саслушамо онога чији је задатак да нам укаже на неке аспекте наше професије, каква је онда ситуација са децом? Ако ми одрасли, па још и педагози, не можемо да “исконтролишемо” своју машту и у миру “чујемо” онога ко покушава да нас нечему обучи, што се онда чудимо што нас деца не слушају.

Деца мисле исто што и ми: ДА ЗНАЈУ СВЕ ШТО ИМ ТРЕБА!

Као што ми не осећамо потребу да учимо, а при том се жалимо само тако да нам је тешко да изађемо на крај са изазовима, шта нас онда спречава да разумемо да и многа деца не иду у школу да би учила, већ ради неких других ствари и околности.

Имамо ли снаге да признамо да је живот увек испред и изнад свега! Имамо ли снаге да признамо да деци требају пре свега педагози који их уче животу и животним вредностима, а онда и разним вештинама и знањима која могу да употребе у животу.

Имамо ли снаге да признамо да деци треба школа која их учи животу?

Школа у чијем фокусу је наука до које се долази трговином знањима и оценама (“дај ми знање да ти дам оцену”) треба да потражи своје место у музеју. Живот и време траже другу школу.

Ако децу не научимо да кажу “НЕ” ономе што за њих није добро, ако их не научимо да су достојанство, част, мудрост, поштење, истина, рад, “образ”… важнији од машти драге и миле лепоте и забаве, узалуд је и труд и време које смо у њих уложили.

Ако деца не знају да бар елементарно разликују лоше и добро у свом понашању, каква је корист што можда знају да препознају то исто код других, у причама или “науци”.

Ако у децу не усадимо осећање да је човек биће које треба да живи од свог рада, узалуд ће носити сва остала осећања!

Овако како је сада, полако али сигурно идемо ка времену у којем ће једина вредност живота бити забава. Занемарили смо да ово није први пут да су људи теже ка том циљу, а заборавили смо и како се све завршило када је Богу досадила та авантура људског духа.

Извињавам се свима које сам уплашио, али када следећи пут пођете на неки семинар, посветите мало пажње моментима на које сам покушао да укажем. Кад будете разумели колеге, вероватно ћете разумети и себе, а онда ће бити једноставније да разумете и децу, јер, то су ипак деца.

Када ми као педгози изађемо пред децу, ми им можемо само, на овај или онај начин, понудити знање.

Ко ће од њих и шта узети “за понети својој кући”, то је већ предмет њихове одлуке, стања, пажње, воље, тренутка и свега осталог што доприноси да нешто “узму или оставе”.

Када узмете у руке евалуационе упитнике, имајте у виду да пре свега оцењујете сами себе, па се пре него што оцените друге запитајте да ли сте и шта паметно, мудро и корисно сазнали, добили, понели… Сетите се који је циљ семинара, коју област покрива и да ли нуди некаква решења. Оно, колико вам је било лепо и забавно – оставите по страни, осим ако семинаре не доживљавате као живо позориште које треба још више да вас удаљи од сурове педагошке стварности.

Ако, пак, нисмо кадри разликовати “паметно” и “забавно”, не смемо очекивати ни да деца то чине! То што нас на нашим факултетима овоме нико није учио, не оправдава нас. У суштини, то и није питање знања већ питање свести о улози и месту свих нас који се мешамо у дечије животе и чији је задатак да деци укажемо на изазове који их очекују у времену за које не можемо нити претпоставити како ће изгледати и шта ће донети.

СЕМИНАР “БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ”


Шта јесу, а шта нису, болести зависности, и све оно што наставници треба да знају о овом данас за сваког важном питању, на једном месту.

Програм БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ пружа важне одговоре на читаву лепезу питања у овој све актуелнијој области. Потпуно се уклапа у настојања и активности МПНТР усмерене на заштиту ученика од ризика излагања различитим видовима утицаја који за последицу имају стварање зависности и обуку наставника за адекватно реаговање. Полазници обуке добијају информације и упутства на основу којих се оспособљавају за ефикасно препознавање риззика, могућности реаговања и спровођење превенције.

Програм је био одобрен за школску годину: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Област на коју се програм односи: здравствено васпитање

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

 Аутори и реализатори:

Дипломирани социјални радник Гордана Петровић , П.У. ”Бошко Буха”

др политичких наука Стевица Борковић , Центар за психолошко саветовалиште

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника: 30

Цена по полазнику: 1 950,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предемта – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање одраслих; Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне);

Специфични циљеви програма

– Унапређивање сазнања о болестима зависности (примарна, секундарна и терцијална превенција и заштита). Оспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности. – Разоткривање заблуда и мењање ставова према болестима зависности.

– Афирмација здравих стилова живота међу полазницима обуке, децом и ученицима са којима полазници раде.

Каталог програма стручног усавршавања чији је организатор удружење Креативни учитељи, као и форму за информације, контакт и пријављивање, можете пронаћи овде.
logo 9

Стручно усавршавање и напредовање


Након зимске паузе и разних других активности, програми стручног усавршавања које подржава удружење Креативни учитељи су поново доступни. У току је заказивање термина за другу половину марта, април и мај. Понуду можете преузети овде.

“Награда и казна” је програм који нуди одговоре на питања као што су:

 • Може ли се без награде и казне стићи до успеха
 • Механизам “самонаграђивања” – шта учинити да деца пожеле да уче
 • Из ког угла се мора посматрати улога савременог наставника
 • Различитост ученика – предност или недостатак
 • Зашто је важно “контекстуално” учење и шта је “неуропластичност”
 • Родитељи – ривали или сарадници
 • Како стићи до добре радне атмосфере и самодисциплине
 • Како се договарати са ученицима, а да они договоре поштују

“Креативна школица успеха” је већ донела радост и успех генерацијама предшколаца и првака. Осим као програм стручног усавршавања, доступна је и као франшизни пројекат – програм допуске стимулације развоја интелектуалних, социјалних и емоционалних потенцијала деце. Нуди одговоре на питања као што су:

 • Које неурофизиолошке развојне потребе деце треба задовољити у току припреме за образовање
 • Шта је “контекстуално” учење и како функционише “чаробњак” памћења
 • Шта је кинестетичко учење и како се примењује
 • Шта је “процедурално” памћење и како га искористити у раду са малом децом
 • Зашто је неопходан нов приступ описмењавању
 • Како оптимално подстицати интелектуални, физички, социјални и емоционални развој деце
 • Како децу безболно и ефикасно припремити за читање, писање и учење
 • Како помоћи деци да не дођу у ситуацију да користе ИОП
 • Како искористити научна сазнања о особеностима учења и памћења
 • Шта је то “потенцијал за учење” и како га развити
 • Зашто класичне методе описмењавања више не одговарају потребама деце
 • Како превазићи незаинтересованост детета за школу и учење
 • Како осмислти и искористити педагошку игру

Ако имате простор и услове да радите праву ствар, будите наш франшизни партнер, и понудите деци “Креативну школицу успеха” – програм врхунске припреме за образовање и оптималне стимулације развоја дечијих потенцијала. Пружићемо вам комплетну логистику укључујући и обуку реализатора програма. Гарантујемо да ће деца која прођу програм обуке бити видно и значајно спремнија интелектуално, моторички, социјално и емоционално, у односу на спремност након класичних метода припреме. 

Наши програми нису јефтини, а ни на распродаји. За оне којима нису важни само бодови већ и однос цена/корист, то је прави избор. У сваки од програма уложене су године рада, истраживања и проверавања. Сада су у понуди као комплетни производи намењени онима који желе више и боље, који желе да парирају изазовима времена и буду на висини задатака.

Не нудимо чаробни штапић, али нудимо моделе за које знамо да функционишу у пракси.

Мудраци су рекли да је најскупљи посао онај који није завршен и који није донео очекивану корист.

Рачунајте на нас. Јавите се. БУДИТЕ ДЕО КРЕАТИВНОГ ТИМА!

КОНТАКТ