СЕМИНАР “УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА”


Важно је да деца буду добри ђаци, али је још важније да буду добри људи!

Да ли у раду са децом наилазите на тешкоће васпитне природе? Да ли Вам је тешко да разумете данашњу децу?

Да ли сте сигурни који став треба да заузмете када се појаве проблеми васпитне природе?

Програм УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА има за циљ да укаже шта можемо да урадимо на плану ШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА, као и да пружи подршку у решавању васпитних изазова. Полазиште је да без квалитетног васпитања нема ни квалитетног образовања. Програм је плод вишедеценијских настојања да се школском васпитању посвети дужна пажња – у складу са значајем – да у школама не васпитава како ко зна и уме. Усмерен на превенцију васпитних тешкоћа. То је област коју је и МПНТР препознало и у којој нас очекују новине.

Програм УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА  нуди  полазницима савремен концепт који унапређује васпитне компетенције и поставља границе у смислу шта јесте и није у (васпитној) надлежности наставника. Ако се на нивоу установе определите за овај програм, можете очекивати да ћемо дефинисати васпитне надлежности, јаке и слабе стране васпитне климе и стратегију за њено унапређивање.

Област на коју се програм односи:  васпитни рад, 

Компетенција коју предложени програм развија:  компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Аутори:

Доцент, доктор наука филозофије Александар Стевановић , „Техноарт Београд“, Правни факултет Нови Сад

Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић, педагошки саветник, ОШ “Бановић Страхиња” Београд, члан Менсе Србије

Реализатори : др Александар Стевановић, Момчило Степановић, Тања Витас,Санела Крстић и Маријана Тешић

 Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 c.)  

Предвиђени број учесника:  30

Циљне групе којима је програм намењен: Сви запослени у предшколским установама, основним и средњим школама, осим запослених у школама за децу ометену у развоју

Укупна цена (бруто) са групним попустом (30 полазника): 47 000,оо дин.    Цена по полазнику: 2 050,оо дин. 

Специфични циљеви програма

Унапређивање васпитних функција васпитно-образовних установа. Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитних задатака у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског и “институционалног” васпитања са освртом на значај моралног васпитања. Упознавање полазника са најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање различитих васпиних стилова који се испољавају код деце/ученика и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у примени нових стратегија и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

 

Каталог семинара чији је организатор удружење Креативни учитељи и форму за контакт и комуникацију можете пронаћи или преузети овде.