О ПРОГРАМУ


Програм “Креативна школица успеха” је акредитовани програм стручног усавршавања васпитача и учитеља.

Истовремено, то је и програм обуке деце предшколског узраста.

 

 

 

У тексту испод налазе се основне информације о програму који се реализује са децом.

 

Програмско полазиште

Програм садржи оригиналан педагошки приступ базиран на “кинестетичком” учењу и “агилној” педагогији.  Заснован је на научним и стручним открићима о особеностима функционисања дечијег мозга, дечијих осећања и социјалности. Усмерен је на рану стимулацију интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја као предуслова успешног образовног развоја.

Програм пружа савременој деци оно што им често недостаје – целовиту и функционално ефикасну припрему за школовање која гарантује максимална образовна постигнућа.

Деца која прођу обуку значајно су спремнија за школу од деце која се припремају традиционалним методама. Предност се остварује на бази развијене вештине кинестетичког учења и упознавања “Покретне азбуке”. По завршетку обуке очекује  се да дете буде спремно да “чита покретом” и адекватно физички “кретно” реагује на симболе – слова, бројеве, облике, боје…

Развој интелектуалних капацитета деце се остварије стимулацијом неуронских веза (синапси) и координацијом функционисања леве и десне хемисфере мозга. Да би се то постигло активности су креиране тако да захтевају истовремено ангажовање обе хемисфере.

Континуираним процесом вежбања се обезбеђује координација и стимулација интелектуалног развоја, развој пажње, мотивације и вештина.

 

Атмосфера успеха

Посебна вредност програма је у развијању “атмосфере успеха”. Познато је да почетни успех води ка следећим успесима, а да почетни неуспех води ка следећим неуспесима. Зато не треба дозволити да дете на самом почетку школовања доживи неуспех.

“Добар старт” је најбољи увод у квалитетна школска постигнућа, а развијено самопоуздање и мотивација су најбоље награде које можете подарити детету. Када доживљава успех у детету се развија самопоуздање, а то временом постане битан елеменат свеукупног развоја и напредовања.

 

“Кинестетичко учење”

Са “Креативном школицом успеха” почиње нова ера припреме предшколаца.

Основна предност је “педагошкој логици” која више уважава природне законитости развоја. Пошто код деце предшколског узраста такозвани “систем знања” још не постоји, (неурофизиолошки дете још није “програмирано” за то), док се не развије, неопходно је ослонити се на оно што постоји, а то је “процедурално” памћење. То је она врста памћења која је детету омогућила да научи да хода, храни се, одржава хигијену, игра се, рукује предметима и алатима, има физички и социјално активан однос са својим окружењем. Зато се та околност, и већ развијене вештине, користе као стабилан ослонац за оно што следи на плану припреме за образовање.

Практично речено, оно чиме дете треба да овлада како би било спремно за школу, надовезује се на оно што оно највише воли, и најчешће ради, игру, покрет, социјални живот.

Игра је основни потенцијал детињства, посебно она која садржи покрет.

Приликом извођења сложених облика кретања мозак је активнији него приликом најдубљег мишљења. Управо зато дете има природни “нагон” да се игра. То га најбоље развија.

У урбаним условима живота и одрастања, свака физичка активност је драгоцена. Међутим, у педагошком смислу, драгоцене су само оне кретне активности које нису доведене на ниво аутоматских радњи.

Ходање је снажан стимуланс интелектуалног развоја код беба, све до тренутка када ходање постане “аутоматска радња”. Када дете хода, а не мисли о томе, потребни су нови видови физичког ангажовања. Зато пред дете треба постављати захтеве да изврши кретање током којег ће морати да користи мишљење. То је разлог да окосницу програма чине активности током којих дете мора истовремено да се креће и да мисли. Савремена наука ту методологију назива “кинестетичким” учењем.

Програм “кинестетичког” учења је у развоју од 2010. године. Аутор програма је Момчило Степановић, учитељ, педагошки саветник, саветник – спољњи сарадник школске управе Београд, оснивач удружења Креативни учитељи и члан Менсе Србије. Више информација о аутору доступно је овде.

 

Важно за родитеље и децу

Програм не залази у терен предшколског или основношколског образовања. Активности које чине окосницу програма нису део званичног плана и програма. Детету које је прошло обуку неће бити досадно у предшколској установи или школи. Насупрот – дете које је прошло обуку у значајној је предности.

Основна идеја програма није да се деца оспособе да читају, пишу и рачунају, већ да се квалитетно припреме за полазак у школу, развију капацитете и вештине неопходне за успешан почетак школовања.

Размишљајући о томе како да програм учинимо доступним што ширем кругу потенцијалних младих корисника, определили смо се за два модела.

Први модел: У сарадњи са предшколским установама, програм реализује као програм “допунске” едукације, по истом моделу којим су деци доступне школице страних језика или спорта.

Програм реализују тренери ангажовани од стране Аутора и удружења Креативни учитељи. 

Други модел је савремени франшизни модел. Он подразумева да правно лице које је регистровано за образовно-васпитну делатност (у Србији или шире, за рад са децом предшколског узраста) под дефинисаним условима закупи право реализације програма. 

Давалац франшизе обезбеђује комплетну логистику, обуку реализатота и радни материјал. Прималац франшизе обезбеђује потребне просторне, кадровске и техничке услове, окупља полазнике обуке и реализује обуку према плану и програму реализације. Више информација о франжизи можете пронаћи овде.

 

Сертификација

Обука деце врши се искључиво према наставном плану и програму којим су прецизирани сви детаљи. У свим групама за обуку реализоваће се исти програм. Након завршене обуке дете добија сертификат који садржи опис остварених постигнућа.

 

Информације и пријаве

Физичка лица која имају стручне референце за рад са децом, родитељи који желе да својој деци обезбеде обуку, установе и организације које имају интерес и одговарајуће просторне и стручне услове, могу ступити у контакт са аутором и организатором путем пријавне форме доступне овде. У најкраћем могућем времену администратор ће Вам се јавити имејлом или телефоном. Подаци које уносите у пријавну форму доступни су само администратору и не објављују се јавно.

 

Будите реализатор


Ако имате потребу и добру вољу за додатним ангажовањем, ако сте предузимљиви и креативни – будете део тима који се бави иновативним образовањем – јавите нам се – постаните реализатор Креативне школице успеха.

Шта тиме добијате?

Добијате могућност додатног ангажовања и додатног прихода, али и стручног усавршавања које ће ваше свакодневне радне задатке учинити пријатнијим, а ваше ученике и њихове родитеље задовољнијим. 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: крајем августа 2018. организујемо обуку нове групе реализатора, координатора и сарадника.

 

Шта је Kреативна школица успеха – “УСПЕШНИЦА”?

“Креативна школица успеха”је оригинални иновативни програм педагошке стимулације деце којим се подстиче њихов свеукупни лични развој као предуслов за успех у школи. Програм представља педагошки одговор на услове у којима одрастају данашња деца. Креиран је са циљем да се (код деце) спроведе и изврши снажна педагошка стимулација интелектуалног, физичког, емоционалног и социјалног развоја.

Програм се реализује уз подршку организација Креативни учитељи и Менса Србије.

 

Шта деца добијају?:  

Деца развију интелектуалне и менталне способности, стичу посебне вештине и специфична искуства којима се спремност за полазак у школу, описмењавање и учење, подиже на ниво њихових биолошких могућности. Деца која савладају обуку, у значајној мери, су спремнија за полазак у школу и школске изазове.

 

 

Шта програм чини посебним?

Посебност програма се огледа у оригиналним:

  • концептима рада са децом кинестетичком учењу и агилној педагогији,

  • циљано педагошки креираним и развијеним активностима,

  • наставним методама прилагођеним реалним могућностима деце,

  • наставним средствима која обезбеђују функционално употребљива знања и вештине, и

  • начинима примене стечених вештина и знања.

 

Како се постаје реализатор?

Програм има статус ауторског дела. Обуку деце реализују искључиво лиценцирани реализатори. Обуку реализатора и издавање лиценце врши Аутор програма.

Важне информације!

Програм “Креативна школица успеха” је настао из жеље и потребе да предшколци буду функционално спремији за полазак у школу, да сам полазак буде мање трауматичан, а језичко и математичко опимењавање успешније и лакше. Програм се реализује са децом, а неке активности реализују се и са родитељима.

Садржина и методологија која се користи, нису део класичне педагошке понуде, а ни обуке коју сте прошли током припреме за свој позив. Зато је неопходно да прођете посебан програм обуке и припремите се и стекнете сертификат реализатора.

Да избегнемо евентуалне неспоразуме, потребно је да имате у виду да програм има стаус ауторског дела и да представља пословну тајну у чији посед долазите. Зато је  неопходно да пре обуке закључимо уговоре о поверљивости. Након обуке ви нећете имати право да стечена знања и умења користите изван области дефинисаних уговорима, нити да будете ангажовани да програм реализујете за друге наручиоце или на личну иницијативу, за “приватне часове” и слично. То значи да ћете усвојена знања и вештине моћи да користите и примењујете искључиво у оквиру ангажмана за који се припремате. Када постанете реализатор програма дужни сте да преограм реализујете по упутству аутора и уз употребу предвићеног радног материјала. Прерада или дорада програма није у вашој надлежности и сматраће се делом злоупотребе. У случају непоштовања уговора бићете позвани на одговорност и надокнаду штете.

Испод овог текста можете пронаћи и преузети пријавни лист. 

Достављањем пријавног листа пристајете на горе наведене услове као и да се комисија Удружења упозна са вашом радном биографијом. Подаци које унесете у упитник имају статус пословне тајне и неће бити јавно објављени.

Потребно је да упишете податке по свим ставкама упитника, а ако уђете у ужи избор кандидата потребно је и да приложите одговарајуће доказе и одазовете се позиву на интервју и обуку.

Трошкови обуке реализатора које ангажује удружење Креативни учитељи су у надлежности Удружења. Подразумева се да полазник обуке прихвати радно ангажовање чим се за то стекну услови. Полазник који одбије радно ангажовање дефинисано у Споразуму о сарадњи дужан је да надокнади удружењу трошкове обуке.  Путни и други трошкови приликом обуке су у надлежности реалиазтора.

Пожељно је да образложите своје мотиве јер тај аспект за Удружење има посебну важност. Такође, ако постоје посебни услови везани, на пример, за простор на којем бисте били ангажовани, или друге околности на основу којих бисте имали предност у односу на остале кандидате, наведите их.

Додатне информације: 064 8017038

Питања, достављање пријава и информације: stlamomcilo@gmail.com

Унапед хвала!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[contact-form][contact-field label=”Ime” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-pošta” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Veb mesto” type=”url” /][contact-field label=”Poruka” type=”textarea” /][/contact-form]