Семинар “Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву”


 

Да ли сте сигурни шта Вас очекује у пројектној натсваи? Имате ли на располагању моделе пројеката које можете користити и прилагођавати? Да ли се осећате спремним/ом да ученике уводите у предузетништво?

Ако је бар један ваш одговор “НЕ” – ово је програм за Вас. Из прве руке добијате сва потребна техничка и оперативна упутства и моделе већ реализованих пројеката.

Увођење пројектне наставе и ученичког предузетништва у нове наставне планове и програме представља почетак приближавања онога што деца раде у школи, са оним што их очекује у животу. Поносни што смо предосетили актуелност теме, нудимо Вам могућност ефикасне и функционалне обуке која отклања недоумице у вези пројектне наставе и ученичког предузетништва.

Област на коју се програм односи: општа питања наставе        

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

Дипломирани учитељ- мастер Санела Крстић , ОШ „ Сава Керковић“, Љиг

Мастер професор језика и књижевности Маријана Тешић, ОШ „Јелица Миловановић“, Сопот

Дипломирани учитељ – мастер Момчило Степановић, ОШ “Бановић Страхиња” Београд

Реализатори :  Санела Крстић, Маријана Тешић

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.)

Укупна цена (бруто) за групу од 30 полазника: 47 000,оо дин.    Цена по полазнику: 1 750,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник);

Општи циљ програма

Јачање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за примену пројектне наставе, побољшање квалитета образовно-васпитног рада, подизање нивоа постигнућа и подстицање личног развоја ученика.

Специфични циљеви програма

Едукација о могућностима примене пројектне наставe са предлогом активности које се спроводе у циљу израде финалног производа. Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење пројектне наставе путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих пројеката, као и за вођење евиденције у школској документацији. Обука полазника како да заинтересују ученике и уведу их у учење кроз израду и реализацију пројеката. Јачање компетенција полазника у смислу подршке ученицима у развијању самосталности у раду, вештине доношења одлука, планирања активности и поштовања рокова, вештина спајања функционалних активности у школи и ван школе, критичког мишљења и самоевалуације, свести о личном напретку и постигнућима.

Више информација о пријављивању, каталог у ПДФ формату и форму за контакт можете пронаћи овде.

Семинар “Отворена учионица”


 Oтворена учионицаје програм који развија компетенције за пројектну и амбијенталну наставу. У потпуности покрива захтеве новог плана и програма . Кроз примере и моделе пројеката уводи полазнике у  планирање, реализацију и евалуацију пројектне наставе.  Нуди приступ којим се врата  учионице отварају за сарадњу са родитељима и локалном средином при чему се ствара подстицајна атмосфера за учење и рад.

Сврха обуке је да полазници буду спремни за примену пројектне и амбијенталне наставе у свом окружењу. 

 Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких

знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Аутори:

Доктор педагошких наука Горан Вилотијевић, Висока школа струковних студија за васпитаче

Професор разредне наставе, педагошки саветник  Даниела Вилотијевић, ОШ „ Бановић Страхиња“

Професор разредне наставе, педагошки саветник Тања Витас, ОШ „Бановић Страхиња“

Реализатори : Горан Вилотијевић, Даниела Вилотијевић, Тања Витас

 Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 сати)

Укупна (бруто) цена за групу: (30 полазника)  57 000,оо динара           Цена по полазнику: 1950,оо динара           

Предвиђени број учесника: 30

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне н.;Наставник предметне н. – основна школа;Наставник изборних и факултативних предмета;

Специфични циљеви програма

– Унапређивање знања полазника о значају тимског планирања и програмирања образовно – васпитног процеса. – Подстицање тимског рада наставника и примене интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; – Оснаживање и обука наставника за креирање подстицајне средине за учење препознавањем и применом одговарајућих амбијенталних учионица; – Развијање компетенција наставника за подршку развоју критичког мишљења код ученика кроз сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима; – Јачање професионалних компетенција наставника за организацију иновација у настави и јачање компетенција за комуникацију и сарадњу; – Коришћење потенцијала родитеља и локалне средине у реализацији циљева и задатака васпитања.