Семинар: Рад са презаштићеном децом/ученицима – онлајн


 

 

 

 

 

Семинар: Рад са презаштићеном децом/ученицима – онлајн – 32 бода.

Пријава за термин 05.12.2022. кликом на линк: Пријавна форма

Колико је само наставника који су незадовољни својим послом? Колико је оних чију енергију деца свакодневно исцрпљују – оних који су принуђени да ћуте и трпе оно за шта знају да може и треба да буде другачије?

Знамо сви да је лакше затворити очи и чекати да прође час, дан, година, генерација, радни век, али да ли је то то? Иако је често лакше трпети последице, него предузети нешто, то подразумева изузетно високу цену. Постоји друга опција – упознајте је на систематичној и практичној обуци која нуди одговоре на многа питања међу којима се издвајају она која већ деценијама чекају на добар одговор: 

1. Зашто презаштићени презаштићеност не виде као проблем, већ као идеал?

2.Да ли презаштићених има и међу родитељима и наставницима?

3. Зашто се наставници баве презаштићеношћу тек када не знају како да реше проблеме у школи? 

Озбиљна тема и озбиљна обука која није усмерена на маскирање и заташкавање проблема, већ на њихово решавање – само за оне који верују да у у учионицу могу унети нешто ново! 

Комфорно, удобно, у време које Вама одговара, на МООДЛЕ образовној платформи, семинар Рад са презаштићеном децом/ученицима, каталошки број 150, који доноси чак 32 бода.

Не пропустите посебну погодност:

– котизација за индивидуалне и групне  пријаве са попустом од 40  % (2.280,оо динара)

Број места је ограничен. Обука друге групе полазника започиње 05.12.2022.

Да ли је овај семинар за Вас?

Примећујете ли да су деца из генерације у генерацију све више презаштићена? Препознајете ли презаштићену децу међу својим ученицима? Имате ли тешкоћа у раду са презаштићеном децом или у сарадњи са родитељима презаштићене деце? Желите ли да проширите компетенције и да постигнете боље резултате са мање енергије? Видите ли себе међу најуспешнијим наставницима?

Ако је Ваш одговор на неко од постављених питања “ДА”, ако презаштићеност видите као озбиљан проблем, ако желите да будете бар корак испред проблема, на правом сте месту. Поделићемо са Вама искуства која у пракси дају одличне резултате.

Не тако давно, презаштићеност је била реткост. Данас више није питање које дете је презаштићено, већ колико, на који начин, и са каквим последицама.  Ради се општој појави која прети сваком детету и која за наставнике представља озбиљан изазов.

Свет и деца се мењају, а наставници и школа инсистирају на моделима који су превазиђени.

Ако желимо да помогнемо себи и деци, потребно је да се озбиљно посветимо променама у одрастању и родитељству. Деца XXI века су нека нова деца којој су потребни нови наставници – наставници који разумеју њихове личности и потребе. Будите један од њих. Упознајте моделе који дају добре резултате у пракси.

Не чекајте да Вас проблеми у раду са презаштићеном децом, презаштићеним родитељима  или колегама, принуде да зађете у свет презаштићених. Они су ту, у свакој учионици…

Ако пословну понуду везану за овај програм, или ако су Вам потребне додатне информације контактирајте нас путем имејла: odrastalica.eduhobotnica@gmail.com

Пријаву за обуку можете извршити кликом на следећи линк: Пријавна форма

 

 

TРИБИНА “САМОСТАЛНО ДЕТЕ – УСПЕШНО ДЕТЕ”


 

Пројекат финасирају Менса Србије и удружење Креативни учитељи

Учесници трибине не плаћају котизацију

Овај Пројекат је део активности Менсе Србије и удружења Креативни учитељи на подршци деци и родитељима у циљу квалитетнијег интелекттуалног, емоционалног и социјалног развоја.

Трибина “Сaмoстaлнo дeтe – успeшнo дeтe” има за циљ да информише рoдитeљe о изазовима родитељства у данашњим условима.  

Прeдмeт прojeктa су скривени изазови који негативно утичу на школска постигнућа данашње деце и умањују могућнст оптималног развоја њихових интелетуалних потенцијала.

Циљ прojeктa je дa сe рoдитeљимa укaжe у чему се огледа самосталност деце  и којим и каквим активностима и мeтoдама пoдршкe се може обезбедити боља спремност за школу и учење.

Зaдaци прojeктa су дa путем едукације родитеља пружи допринос квалитету спремности за школу и оно што децу очекује на почетку школовања; да пружи дoпринoс цeлoвитoм рaзвojу дeцe; дa укaжe нa чињeницу дa деци која одрастају у данашњим условима прете разне опасности које се касније лоше одражавају на школска постигнућа; да укаже да све чешћи пoрeмeћajи пaжњe кoд дeцe нису последица небриге рoдитeљa већ услoвa које је све теже контролисати; кao и да предочи чињeницу дa мaли брoj дeцe, a пoсeбнo дaрoвитe, пoстигнe успeх срaзмeрaн свojим спoсoбнoстимa.

Примaрнa циљнa групa су рoдитeљи прeдшкoлaцa, будућих предшколаца и учeникa првoг рaзрeдa, а сeкундaрнa су рoдитeљи дeцe oснoвнoшкoлскoг узрaстa.

Oснoвнa прojeктнa aктивнoст je Tрибинa зa рoдитeљe у трajaњу oд 90 минутa, плус 30 минутa зa дискусиjу и питaњa.

Oчeкивaни рeзултaт je дa присутни рoдитeљи уoчe и рaзумejу на који начин могу да се адекватно поставе према изаовима савременог родитељства.

Плaнирaнo je дa сe у oквиру прojeктa oдржe 3 трибинe,  у Meнсиним прoстoриjaмa у Нoвoм Сaду, у Бeoгрaду (у прoстoру Цeнтрa зa бригу o стaримa, дeци и oсoбaмa сa инвaлидитeтoм или у Meнсинoм прoстoру у Дoму oмлaдинe) и у Крушeвцу  (у сaрaдњи сa лoкaлнoм Meнсoм).

Ако постоји интересовање да се трибине одрже и у другим местима, обратите нам се. Пронаћи ћемо могућност за реализацију. 

Трибина у Новом Саду је успешно реализована 08.09.2018. у просторијама Менсе Србије. Након пленарног дела, реализатори су оговарали на многоброја питања учесника. Већина питања се односила на конкретне видове подршке деци у осамостаљивању. 

Трибина у Лазаревцу је успешно реализована 21. 09. 2018. у свечаној сали ОШ “Дуле Караклајић”. Након пленарног дела, било је речи о кинестетичком учењу и Креативној школици успеха.

Трибина у Мионици је заказана за 26. 09. 2018 у Културном центру Мионица.

Организациони партнер је Центар за образовање и развој Мионица

Позивамо родитеље Мионичких малишана и колеге да заједно покушамо да откријемо неке од потенцијалних опасности које вребају данашњу децу. 

Трибина на Новом Београду је заказана као манифестација у току Дечије недеље 04. 10. 2018. у 17 часова у просторијама Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом, Булевар Милутина Миланковића 34, (бивша месна заједница “Газела”).

 Организациони партнер: Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“.

Позивамо родитеље новобеоградских и београдских малишана, да заједно покушамо да откријемо неке од потенцијалних опасности које вребају данашњу децу. 

Због ограниченог броја места, молимо заинтересоване учеснике да резервишу своје место пријавом на овом линку. 

Предавачи: 

  • Момчило Степановић, дипломирани учитељ -мастер, педагошки саветник, саветник – спољни сарадник Школске управе Београд, оснивач удружења Креативни учитељи, члан Менсе Србије, аутор програма Креативна школица успеха;
  • Тања Витас, професор разредне наставе, педагошки саветник, стручни сарадник на пројекту;

Термини осталих трибина биће накнадно саопштени.

 

Семинар “Рад са презаштићеном децом”


Рад са презаштићеном децом/ученицима  и Рад са презаштићеном децом – онлајн су семинари који нуде решења за проблем који се још увек тешко и ретко препознаје – презаштићеност.

Живимо у времену када више није питање које дете је презаштићено, већ на који начин и колико. Ради се о појави која прети сваком детету, а све је више и презаштићених родитеља, па и колега. 

Презаштићеност се најчешће испољава кроз осећај (нереалне) угрожености. Ради се о здравој али “неснађеној” деци која имају тешкоће у емоционалном и социјалном развоју, или одраслим особама које и себе и друге оптерћују поступцима и визијама не уклапајући се у систем вредности. 

Презаштићеност је стање које се развија под утицајем услова одрастања, и што је најважније, то није дефинитивно стање. Уз мало труда, последице могу да се превазиђу!

Полазници могу да бирају између једнодневне непосредне обуке која доноси 8 бодова и четворонедељне онлајн обуке која доноси 32 бода.                 

Аутори, реализатори и модератори:

      

Предвиђени број учесника у непосредној обуци: 30

Предвиђени број учесника онлајн: 45