СЕМИНАР “ОТВОРИ ВРАТА, СВИ СМО ИСТИ”


“Срећно дете је задовољно дете. Задовољан родитељ је срећан родитељ!” То је изазов који подразумева превазилажење препрека. “ИНКЛУЧИОНИЦА” је учионица могућности, а “План решења” је иновативни приступ раду.

Како препознати дете којем је потребна додатна подршка и успоставити сарадњу са родитељима? Шта родитељи очекују од школе, наставника, друштва… ? Који су кораци у изради педагошког профила ученика (“ААМП” скала) и ИОП-а? Да ли би се ученику какав сте били, допао наставник какав сте постали?

То су нека од питања и изазова којима се бавимо овим програмом.

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Аутори и реа.изатори:

Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић, ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун

Професор разредне наставе, педагошки саветник Мирјана Неоричић, ОШ “Васа Чарапић“, Бели Поток

Мастер дефектолог-соматопед Мина Богдановић, ОШ „Миодраг Матић“, Београд

Магистар психологије Сања Латинчић, ОШ “Стеван Сремац” Добановци (само аутор)

 Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 cати)       

Предвиђени број учесника: 30

Укупна (бруто) цена за групу од 30 полазника: 50 000,оо дин.     

Цена по полазнику: 1 750,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Васпитач у предшколсој установи; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник;

 Општи циљ програма

Професионално оснаживање просветних радника за рад са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и подстицање личног развоја ученика

Специфични циљеви програма

Обука полазника за препознавање потенцијала ученика ком је потребна додатна подршка и рад на унапређењу комуникативних вештина, разумевању и повезивању наставног градива. Упознавање полазника са основама процене узрока понашања ученика и саветима за развијање интерперсоналних односа између ученика различитих способности и склоности. Обука полазника за планирање подршке ученику кроз: израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана, развијање и богаћење сензомоторног и психомоторног искуства, отклањање или ублажавање социјалних препрека кроз когнитивно-бихејвиорално моделовање. Препоруке за рад кроз упознавање полазника са конкретним примерима и ситуацијама. 

Каталог програма чији је организатор удружење Креативни учитељи и форму за комунукацију, питања и пријављивање, можете пронаћи или преузети овде.