Будите реализатор


Ако имате потребу и добру вољу за додатним ангажовањем, ако сте предузимљиви и креативни – будете део тима који се бави иновативним образовањем – јавите нам се – постаните реализатор Креативне школице успеха.

Шта тиме добијате?

Добијате могућност додатног ангажовања и додатног прихода, али и стручног усавршавања које ће ваше свакодневне радне задатке учинити пријатнијим, а ваше ученике и њихове родитеље задовољнијим. 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: крајем августа 2018. организујемо обуку нове групе реализатора, координатора и сарадника.

 

Шта је Kреативна школица успеха – “УСПЕШНИЦА”?

“Креативна школица успеха”је оригинални иновативни програм педагошке стимулације деце којим се подстиче њихов свеукупни лични развој као предуслов за успех у школи. Програм представља педагошки одговор на услове у којима одрастају данашња деца. Креиран је са циљем да се (код деце) спроведе и изврши снажна педагошка стимулација интелектуалног, физичког, емоционалног и социјалног развоја.

Програм се реализује уз подршку организација Креативни учитељи и Менса Србије.

 

Шта деца добијају?:  

Деца развију интелектуалне и менталне способности, стичу посебне вештине и специфична искуства којима се спремност за полазак у школу, описмењавање и учење, подиже на ниво њихових биолошких могућности. Деца која савладају обуку, у значајној мери, су спремнија за полазак у школу и школске изазове.

 

 

Шта програм чини посебним?

Посебност програма се огледа у оригиналним:

  • концептима рада са децом кинестетичком учењу и агилној педагогији,

  • циљано педагошки креираним и развијеним активностима,

  • наставним методама прилагођеним реалним могућностима деце,

  • наставним средствима која обезбеђују функционално употребљива знања и вештине, и

  • начинима примене стечених вештина и знања.

 

Како се постаје реализатор?

Програм има статус ауторског дела. Обуку деце реализују искључиво лиценцирани реализатори. Обуку реализатора и издавање лиценце врши Аутор програма.

Важне информације!

Програм “Креативна школица успеха” је настао из жеље и потребе да предшколци буду функционално спремији за полазак у школу, да сам полазак буде мање трауматичан, а језичко и математичко опимењавање успешније и лакше. Програм се реализује са децом, а неке активности реализују се и са родитељима.

Садржина и методологија која се користи, нису део класичне педагошке понуде, а ни обуке коју сте прошли током припреме за свој позив. Зато је неопходно да прођете посебан програм обуке и припремите се и стекнете сертификат реализатора.

Да избегнемо евентуалне неспоразуме, потребно је да имате у виду да програм има стаус ауторског дела и да представља пословну тајну у чији посед долазите. Зато је  неопходно да пре обуке закључимо уговоре о поверљивости. Након обуке ви нећете имати право да стечена знања и умења користите изван области дефинисаних уговорима, нити да будете ангажовани да програм реализујете за друге наручиоце или на личну иницијативу, за “приватне часове” и слично. То значи да ћете усвојена знања и вештине моћи да користите и примењујете искључиво у оквиру ангажмана за који се припремате. Када постанете реализатор програма дужни сте да преограм реализујете по упутству аутора и уз употребу предвићеног радног материјала. Прерада или дорада програма није у вашој надлежности и сматраће се делом злоупотребе. У случају непоштовања уговора бићете позвани на одговорност и надокнаду штете.

Испод овог текста можете пронаћи и преузети пријавни лист. 

Достављањем пријавног листа пристајете на горе наведене услове као и да се комисија Удружења упозна са вашом радном биографијом. Подаци које унесете у упитник имају статус пословне тајне и неће бити јавно објављени.

Потребно је да упишете податке по свим ставкама упитника, а ако уђете у ужи избор кандидата потребно је и да приложите одговарајуће доказе и одазовете се позиву на интервју и обуку.

Трошкови обуке реализатора које ангажује удружење Креативни учитељи су у надлежности Удружења. Подразумева се да полазник обуке прихвати радно ангажовање чим се за то стекну услови. Полазник који одбије радно ангажовање дефинисано у Споразуму о сарадњи дужан је да надокнади удружењу трошкове обуке.  Путни и други трошкови приликом обуке су у надлежности реалиазтора.

Пожељно је да образложите своје мотиве јер тај аспект за Удружење има посебну важност. Такође, ако постоје посебни услови везани, на пример, за простор на којем бисте били ангажовани, или друге околности на основу којих бисте имали предност у односу на остале кандидате, наведите их.

Додатне информације: 064 8017038

Питања, достављање пријава и информације: stlamomcilo@gmail.com

Унапед хвала!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[contact-form][contact-field label=”Ime” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-pošta” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Veb mesto” type=”url” /][contact-field label=”Poruka” type=”textarea” /][/contact-form]