СЕМИНАР “ОТВОРИ ВРАТА, СВИ СМО ИСТИ”


“Срећно дете је задовољно дете. Задовољан родитељ је срећан родитељ!” То је изазов који подразумева превазилажење препрека. “ИНКЛУЧИОНИЦА” је учионица могућности, а “План решења” је иновативни приступ раду.

Како препознати дете којем је потребна додатна подршка и успоставити сарадњу са родитељима? Шта родитељи очекују од школе, наставника, друштва… ? Који су кораци у изради педагошког профила ученика (“ААМП” скала) и ИОП-а? Да ли би се ученику какав сте били, допао наставник какав сте постали?

То су нека од питања и изазова којима се бавимо овим програмом.

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју предложени програм развија: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Аутори и реа.изатори:

Мастер дефектолог-олигофренолог Ана Николић, ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, Земун

Професор разредне наставе, педагошки саветник Мирјана Неоричић, ОШ “Васа Чарапић“, Бели Поток

Мастер дефектолог-соматопед Мина Богдановић, ОШ „Миодраг Матић“, Београд

Магистар психологије Сања Латинчић, ОШ “Стеван Сремац” Добановци (само аутор)

 Трајање програма:  1 дана (укупно време рада: 8 cати)       

Предвиђени број учесника: 30

Укупна (бруто) цена за групу од 30 полазника: 50 000,оо дин.     

Цена по полазнику: 1 750,оо дин.

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Васпитач у предшколсој установи; Стручни сарадник у предшколској установи; Стручни сарадник у школи; Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник;

 Општи циљ програма

Професионално оснаживање просветних радника за рад са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и подстицање личног развоја ученика

Специфични циљеви програма

Обука полазника за препознавање потенцијала ученика ком је потребна додатна подршка и рад на унапређењу комуникативних вештина, разумевању и повезивању наставног градива. Упознавање полазника са основама процене узрока понашања ученика и саветима за развијање интерперсоналних односа између ученика различитих способности и склоности. Обука полазника за планирање подршке ученику кроз: израду педагошког профила и индивидуалног образовног плана, развијање и богаћење сензомоторног и психомоторног искуства, отклањање или ублажавање социјалних препрека кроз когнитивно-бихејвиорално моделовање. Препоруке за рад кроз упознавање полазника са конкретним примерима и ситуацијама. 

Каталог програма чији је организатор удружење Креативни учитељи и форму за комунукацију, питања и пријављивање, можете пронаћи или преузети овде.

Семинар: “ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ”


Да ли се даровитост увек лако препознаје? Да ли се даровитој деци посвећује довољно пажње? Наш одговор је “НЕ”!

“Даровито дете” је програм који подржава Менса Србије. Полазнике обучавамо за препознавање поптенцијалне даровитости и пружање подршке даровитој деци. Истраживања говоре да само 15 % даровитих оствари успех сразмеран способностима. Зато овим програмом желимо да омогућимо да што већи број деце добије прилику да “употреби” и унапреди своје способности.

Међу бројним питањима којима се програм бави су: Зашто је борба за даровите – борба за бољу будућност? Да ли су даровита деца – деца са посебним потребама? Шта је даровитост, а шта таленат? Са којим тешкоћама се сусрећу даровита деца? Како даровити пролазе у школи? Како се креира ИОП-3? Како разумети даровите? Шта је то прикривена даровитост и “двострука дијагноза”? и др.

Сврха обуке је да се полазници мотивишу, оснаже и обуче за препознавање и идентификацију даровите деце; да упознају инструменте за доказивање даровитости; да упознају предност и ефекте употребе ИОП-а 3; да се едукују и мотивишу за пружање подршке.

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју предложени програм развија: К3 компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је

потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Аутори: Момчило Степановић и Весна Петровић

Реализатори : Момчило Степановић, члан Менсе Србије, педагошки саветник, Весна Петровић, самостални педагошки саветник

Мирјана Тишма, ОШ “Драган Лукић”, члан Менсе Србије, Тања Олеар Гојић, ОШ “Драган Лукић”, члан Менсе Србије.

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника; 30

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарадник;

Укупна (бруто) цена са групним попустом (30 полазника): 52 500,оо дин.     Цена по полазнику: 2 150,оо дин. (појединачне пријаве)

 

Специфични циљеви програма

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: – шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, – са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, – како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, – значају подршке даровитима, – шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: – препознавање елемената даровитости, – проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, – израду педагошког профила за даровите, – израду ИОП-а 3, – пружање подршке даровитој деци.

Више информација о пријављивању, каталог у ПДФ формату и форму за контакт можете пронаћи овде.

Уџбеници за децу са потешкоћама у савладавању наставних садржаја


 

МПНТР је обавезало школске библиотеке да свој фонд књига обогате уџбеницима и наставним средствима за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом.

 

Издавачка кућа “Школски сервис Гајић” д.о.о. у сарадњи са Заједницом дефеколога основних и средњих школа Републике Србије припремила је уџбенике за основну школу намењене ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

 

Ови уџбеници су препоручени од стране МПНТР и ЗУОВ-а и биће стручна помоћ наставницима, алат у рукама дефектолoга, путоказ родитељима, а ученицима материјал прилагођен њиховим могућностима.


Уџбеници су циљано писани и пројекат траје већ пет година. Књиге су намењене деци која савладавају план и програм по ИОП-у, без обзира на то да ли су у редовним школама или школама за ученике с посебним потребама.

Уџбеници прате прописани наставни програм, обрађују све наставне садржаје и објашњавају све кључне појмове.

Користећи такав уџбеник ученик који ради по ИОП-у прати наставно градиво заједно са свим ученицима у одељењу, али тако да решава њему примерене задатке.

Ови уџбеници ће деци која се школују по ИОП-у омогућити да из школе излазе задовољни и да имају исте услове учења као што имају њихови вршњаци, а наставницима знатно олакшати примену инклузивног приступа образовању.

Уџбеници су радног карактера, а задаци у уџбеницима су дати по нивоима тежине, што је у уџбеницима лако уочљиво.

Најзахтевнији задаци у овим уџбеницима не прелазе основни ниво постигнућа прописан стандардима.

Уџбеници су писани крупнијим словима с повећаним размаком између речи и између редова.

Текст у њима је „лаган за читање“. Посебна пажња је посвећена илустрацијама: једноставне, са контурама, без детаља, јасних боја. Уџбеници су обогаћени прилозима за изрезивање, лепљење, слагање, играње.

Наруџбину можете послати на адресу: knjizarazaiop@gmail.com