Семинар: “ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ”


Да ли се даровитост увек лако препознаје? Да ли се даровитој деци посвећује довољно пажње? Наш одговор је “НЕ”!

“Даровито дете” је програм који подржава Менса Србије. Полазнике обучавамо за препознавање поптенцијалне даровитости и пружање подршке даровитој деци. Истраживања говоре да само 15 % даровитих оствари успех сразмеран способностима. Зато овим програмом желимо да омогућимо да што већи број деце добије прилику да “употреби” и унапреди своје способности.

Међу бројним питањима којима се програм бави су: Зашто је борба за даровите – борба за бољу будућност? Да ли су даровита деца – деца са посебним потребама? Шта је даровитост, а шта таленат? Са којим тешкоћама се сусрећу даровита деца? Како даровити пролазе у школи? Како се креира ИОП-3? Како разумети даровите? Шта је то прикривена даровитост и “двострука дијагноза”? и др.

Сврха обуке је да се полазници мотивишу, оснаже и обуче за препознавање и идентификацију даровите деце; да упознају инструменте за доказивање даровитости; да упознају предност и ефекте употребе ИОП-а 3; да се едукују и мотивишу за пружање подршке.

Област на коју се програм односи: деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју предложени програм развија: К3 компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи: Методика рада са децом/ученицима којима је

потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима…)

Аутори: Момчило Степановић и Весна Петровић

Реализатори : Момчило Степановић, члан Менсе Србије, педагошки саветник, Весна Петровић, самостални педагошки саветник

Мирјана Тишма, ОШ “Драган Лукић”, члан Менсе Србије, Тања Олеар Гојић, ОШ “Драган Лукић”, члан Менсе Србије.

Трајање програма: 1 дана (укупно време рада: 8 c.) Предвиђени број учесника; 30

Циљне групе којима је програм намењен: Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарадник;

Укупна (бруто) цена са групним попустом (30 полазника): 52 500,оо дин.     Цена по полазнику: 2 150,оо дин. (појединачне пријаве)

 

Специфични циљеви програма

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: – шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, – са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, – како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, – значају подршке даровитима, – шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: – препознавање елемената даровитости, – проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, – израду педагошког профила за даровите, – израду ИОП-а 3, – пружање подршке даровитој деци.

Више информација о пријављивању, каталог у ПДФ формату и форму за контакт можете пронаћи овде.