--> Мој семинар – Креативни учитељи

УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ УЧИТЕЉИ

Сајт за подршку деци, родитељима и наставницима у изазовима одрастања, родитељства, васпитања и образовања

Мој семинар


 

 МОЈ СЕМИНАР

Ако сте запослени у образовању, ако сте креативни и имате квалитетну идеју за свој семинар, ако желите додатни приход, јавите се и постаните аутор и/или реализатор!

Пут до свог семинара је дуг и неизвестан, али имати свој програм стручног усавршавања је истински доказ успешности у струци. Позивамо креативце који имају шта да кажу и покажу да се продруже нашем Стручном тиму и акредитују своје семинаре.

Завод за унапређивање васпитања и образовања (ЗУОВ) расписао је конкурс за акредитациони циклус 2022./23./24./25.

Ако се двоумите или нисте сигурни да ли испуњавате потребне услове, јавите се путем имејла: kreativniucitelji@gmail.com

Услове акредитације и реализације семинара које подржава удружење Креативни учитељи можете упознати путем документа који можете преузети овде: ПРАВИЛНИК УКУ КВ

Помоћни формулар са потребним подацима који се уносе у акредитациону документацију можете преузети овде: pomocni-formular

Више информација о конкурсу ЗУОВ-а доступно је на линку: https://zuov.gov.rs/konkurs-za-odobravanje-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja-nastavnika-vaspitaca-i-strucnih-saradnika-za-skolsku-2022-2023-2023-2024-i-2024-2025-godinu/

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника: 109/2021-49 можете погледати и преузети на линку

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/109/4/reg

Нови Београд, 30. 11. 2021.

 

 Контакт информације

УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ УЧИТЕЉИ
Телефон за контакт: 064/801-7038