УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ УЧИТЕЉИ

Сајт за подршку деци, родитељима и наставницима у изазовима одрастања, родитељства, васпитања и образовања

ФРАНШИЗА – “Креативна школица успеха”


Размишљате ли о свом предузетничком подухвату?

Да ли је у Вашем месту неко већ покренуо “Креативну школицу успеха”?

  • – 1980.-та: завршиш школу, пријавиш се на биро и чекаш свој посао
  • – 2000.-та: завршиш школу, пријавиш се на биро и тражиш свој посао
  • – 2020.-та – завршиш школу и “градиш” свој посао!

Ера којом доминирају предузимљиви одавно је започела. Иако сваки предузетнички подухват подразумева извесне ризике и напуштање зоне комфора, тешко да можемо очекивати боље и мирније сутра ако не покушамо да га изградимо сами.

Имате ли храбрости да покренете свој “бизнис” и узмете будућност у своје руке? Јесте ли чули за франшизни модел предузетништва?

 

Шта је франшиза?

Франшиза је пословни модел који пружа могућност закупа права коришћења, производње или дистрибуције програма, производа или услуга.

Франшиза обавезно има Даваоца и Примаоца. По правилу, Давалац располаже ексклузивним ауторским делом, производом, услугом или “брендом”.  Прималац је правно лице које има интерес да закупи право употребе франшизног производа у комерцијалне сврхе.

Франшиза може бити “територијална” и тада подразумева ексклузивна права на одређеној географској територији.

Права и обавезе Даваоца и Примаоца регулишу се Франшизним уговором. Ако франшизни пројекат садржи поверљиве пословне информације, а најчешће је тако, пре закључења уговора стране закључују Споразум или Уговор о поверљивости.

Франшизни пројекат има смисла само ако Примаоцу обезбеђује ексклузивну позицију на тржишту или друге предности у пословању, материјално-техничке или стручне природе.

Предмет франшизе су најчешће ауторска дела, едукативни програми, ексклузивне услуге.

Основна предност франшизног пословања у односу на класично је ефикасна заштита од нелојалне конкуренције и ексклузивно право на одређеном простору.

Зашто баш наша франшиза?

Зато што програм вреди!

Програм “Креативна школица успеха” је циљано креиран као целовита подршка деци за оно што их у школи очекује. Основу програма чини “кинестетичко учење” које је до сада неоправдано било запостављено, иако представља најприроднији вид учења у предшколском и раношколском узрасту. 

Програм је оригиналан и “педагошки”, а наши најбољи промотери су деца која су прошла обуку и њихови родитељи. 

Ако се одлучите да будете део нашег предузетничког подухвата можете очекивати веома повољне услове који не изискују велика почетна улагања. Наш циљ је да пре свега програм учинимо доступним што већем броју корисника ради којих је све и настало – а то су деца. Такође, наш циљ је и да покажемо да је време прегазило традиционалне педагошке концепте, да постоје могућности на које деца много боље реагују и од којих имају више користи. 

Тренутно – програм “Креативна школица успеха” је највише што родитељи могу приуштити својим предшколцима у педагошком, сазнајном и развојном смислу. 

Зато Вас позивамо на сарадњу. Будимо заједно корак испред времена, а Ви будите део тима који на овим просторима пионирски уводи “кинестетичко учење” и “агилну педагогију” у педагошку праксу. 

 

Шта подразумева франшиза “Креативна школица успеха”?

Франшиза “Креативна школица успеха” подразумева ексклузивно право комерцијалне употребе истоименог програма при чему ексклузивност и практична вредност програма обезбеђују пословну предност у односу на класичну понуду сродних програма.

У пословно-предузетничке сврхе програм “Креативна школица успеха” доступан је на два начина.

Први подразумева сараднички однос са удружењем Креативни учитељи које располаже ексклузивним правом да окупља групе и организује обуку деце у форми радионица. Овај модел погодан је физичким лицима која имају потребу за додатним ангажовањем у струци.

Франшизни модел подразумева право самосталног окупљања група, организације и реализације обуке.  Погодан је за заинтересована правна лица којима програм може представљати основну или допунску делатност.

Правно лице се може определити и за први модел који има предност ако је број корисника (деце-полазника обуке) мали. Други модел има предност ако је већи број корисника. Пошто други модел (франшизни) подразумева значајно веће ангажовање, то подразумева и значајно већу добит.

Франшиза “Креативна школица успеха” подразумева ексклузивно право реализације истоименог програма обуке деце предшколског узраста и узраста првог разреда под условима дефинисаним Уговором о франшизи.

Давалац франшизе, Аутор програма, преноси на Примаоца право да окупља децу, организује групе за обуку и врши обуку у складу са уговореним условима.

Које услове мора да задовољи Прималац франшизе?

Прималац франшизе може бити правно лице регистровано за рад са децом.

Прималац мора располагати адекватним простором за реализацију  обуке и мора ангажовати квалификована лица за реализаторе.

Такође, мора обезбедити обуку за лица која су кандидати за реализацију програма, и не сме ангажовати лица која нису прошла обуку и стекла сертификат.

Како се реализује обука деце?

Обука се реализује искључиво по наставном плану и програму који одређује Давалац и уз коришћење оригиналног радног материјала који такође обезбеђује и дистрибуира Давалац.

Како до франшизе?

Правно лице заинтересовано за франшизу јавља се Даваоцу ради преузимања Франшизне документације која је у штампаној форми.

Општи део документације се може преузети без потписивања Споразума о поверљивости. Пре преузимања документације која садржи детаљне описе програма, план рада и друге поверљиве информације, неопходно је закључити Споразум о поверљивости и размени пословних информација.

По пријему документације потенцијални Прималац франшизе се изјашњава о одлуци у договореном року.

 

Ко има интерес да закупи франшизу?

Интерес да закупе франшизу имају предшколске установе, организације које послују у области образовања, играонице или “школице”које у реализацији програма виде пословну могућност, а које желе да у својој пословној понуди имају ексклузиван програм едукације деце предшколског узраста недоступан у класичној педагошкој понуди.

Интерес могу имати и друге организације или установе које имају адекватане услове и које се баве децом предшколског узраста.

Ако имате предузетнички дух, ако верујете у себе, своју предузимљивост и нас –  јавите се.

Гарантујемо да ћете имати на располагању веома квалитетан програм који служи сврси којој је намењен, и који представља одличну инвестицију за потенцијалне кориснике.

Одговоре на питања која нису овде наведена можете потражити путем неке од контакт форми датих испод овог текста.

  • Подаци које унесете у пријавну форму видљиви су само администратору и не објављују се јавно.

Контакти:

Тел: 064/1357278; 011/2280932

имејл адресе: office@kreativniucitelji.edu.rs               stlamomcilo@gmail.com

 

 

 

 Контакт информације

УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВНИ УЧИТЕЉИ
Телефон за контакт: 064/801-7038
ПИБ: 106736487
Текући рачун: 205-161924-92


Креативна школица успеха

Педагошко саветовалиште

Актуелности

  • Вести
  • Чланци
  • Архива